Joanna Frąckiewicz

FIZJOTERPEUTKA, NATUROTERAPUETKA, TERAPUETKA PRACY Z CIAŁEM, NAUCZYCIEL AKADEMICKI NA ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W KATOWICACH W KLINICE REHABILITACJI W OCHOJCU.

 • Mikrokinezyterapia
 • Czaszkowo-krzyżowa
 • Praca z ciałem

od 12 lat fizjoterapeutka, naturoterapeutka, nauczyciel akademicki na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

W swojej praktyce fizjoterapeutycznej patrzy na ciało człowieka, jego umysł i emocje jak na nierozerwalną całość.

Głównie pracuje jako terapeutka czaszkowo- krzyżowa łączy fizjoterapie mięśniowo-powięziowo-trzewną, medycynę manualną z osteopatyczną pracą na zaburzeniach psychosomatycznych, medycynę konwencjonalna z niekonwencjonalną. Wykorzystując terapie przez ciało wzbogaca sesje o koncepcje pracy zaczerpnięte m.in. z metody A. Lowena S. Pogesa, P.A. Levine,D. Berceli, D.R. Hawkinsa lub Joy Manne oraz wielu innych którzy zauważyli nierozerwalna więź pomiędzy ciałem i umysłem.W trakcie certyfikacji metody TRE.

Wykształcenie

2014 – 2018
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Studia podyplomowe, Specjalizacja z Fizjoterapii

2012 – 2019
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wydział Nauk o Zdrowiu,  Studia Doktoranckie,
wiceprzewodnicząca Samorządu Doktorantów SUM w Katowicach

2009 – 2010
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
Studia podyplomowe, kierunek: Pedagogika kwalifikacyjna

2007 – 2009
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
Wydział Fizjoterapii, kierunek: Fizjoterapia
studia II stopnia – magisterskie

2004 – 2007
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wydział Opieki Zdrowotnej (obecnie Nauk o Zdrowiu), kierunek: Fizjoterapia
studia I stopnia – licencjackie

Doświadczenie zawodowe

2009 – teraz
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 GCM, Katowice
Fizjoterapeuta – mł. asystent Oddział Rehabilitacji, Kardiologii

2009 – teraz
Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
Katedra i Klinika Rehabilitacji SUM w Katowicach, wykładowca kliniczny ze studentami fizjoterapii, pielęgniarstwa, wydziałów lekarskich oraz ze studentami anglojęzycznymi Electives program, programu Sokrates-Erasmus Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Wydziałów Lekarskich Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

2008 – 2018
Górnośląski Ośrodek Kardiologii, Katowice
Koordynator Badań / Badacz  w programie badawczym – ART
(Arterial Revascularsation Trial) dla Kliniki Kardiochirurgii SUM i Oxford Clinical Trials Research Unit (OCTRU)

2013 – 2017
Wiceprzewodnicząca Samorządu Doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Członek Rady Wydziału WNoZ oraz Senatu SUM)

2009 – 2012
NZOZ Revital System Medyczny, Katowice
Fizjoterapeuta

Kursy / warsztaty

 • Specjalistyczny Międzynarodowy Kurs Funkcjonalnej Terapii Manualnej połączonej z ruchem – metoda Briana Mulligana – 3 części /A+B+C/
 • Kurs Pinoterapii wg. dr Skłodowskiego
 • Kurs Igłoterapii wg. dr Składowskiego (Suche Igłowanie)
 • Kurs Osteopatyczne podejście do zaburzeń psychosomatycznych I i II
 • Kurs Terapii Cranio-Sacralnej (osteopatia czaszkowa) I,II,III,IV,V,VI
 • Kurs Integracji Somatyczno-Wisceralnej
 • Kurs Zniekształcenia statyczne u dzieci i młodzieży
 • Kurs FDM – Fascial Distortion Model, I, II, III
 • Kurs rehabilitacji osób po udarze metodą Bobath – I,II
 • Kurs PNF Basic
 • Kurs DoboMed
 • Kurs Anatomy Trains I, II
 • Kurs Masażu I stopnia z Odnową Biologiczną
 • TRE® (Trauma Releasing Exercises) I,II,III,IV
 • Neurac: Nowa propozycja w zakresie terapii niespecyficznych dolegliwości bólowych kręgosłupa
 • Wybrane metody specjalne w kinezyterapii wspomagane systemem trakcji w ruchu w terapii zespołów bólowych kręgosłupa
 • Rehabilitacja kardiologiczna i prewencja chorób układu krążenia. Diagnostyka funkcjonalna w rehabilitacji
 • Terapia odruchowa w holistycznym usprawnianiu człowieka (klawiterapia)
 • System ośmiornic a strefy Jarricot- praktyczne ćwiczenia palpacji oraz uruchamiania odruchów normalizujących funkcję organizmu
 • Metoda mistrza Tunga – bardzo skuteczny system akupunktury. Sprawdzone kompilacje metody z technikami pinoterapii w wybranych jednostkach chorobowych
 • Kurs Motywacji i automotywacji
 • Kurs Zarządzania sobą w czasie
 • Kurs Autoprezentacji
 • Kurs Radzenia sobie ze stresem
 • Nauczanie metodą symulacji medycznej
 • Finansowanie Nauki i ochrona własności intelektualnej

Dodatkowe kwalifikacje

Członek zespołów badawczych

 • Wpływ leczenia zachowawczego (kinezyterapii i gorsetowania) dzieci i młodzieży ze skoliozą idiopatyczną ma morfologię tułowia oraz czynność układu oddechowego i wydolność wysiłkową – pod kierunkiem doc. dr hab. Jacek Durmała SUM (2013-2017), Badacz
 • Projekt wdrożenia skali POSAS (ocena blizn pooperacyjnych) w warunkach polskich – pod kierunkiem doc. dr hab. Jacek Durmała SUM (2014-2015), Badacz
 • Porównywanie parametrów czasoprzestrzennych chodu przodem i tyłem – analiza na zdrowej populacji osób – pod kierunkiem doc. dr hab. Jacek Durmała SUM(2014-2015), badacz
 • Zamknięcie uszka lewego (Left Atrial Appendage Occlussion Study III (LAAOS III), population Health Research Institute Hamilton Health Sciences/Mc Master University – pod kierunkiem Prof. dr hab.n.med Marek Jasiński SUM (2015-2016), Koordynator kliniczny, Badacz
 • Arterial Revascularsation Trial dla Kliniki Kardiochirurgii SUM i Oxford Clinical Trials Research Unit (OCTRU) – pod kierunkiem Prof. dr hab.n.med Marek Jasiński SUM (2008-2018), Koordynator kliniczny, Badacz
 • Rehabilitacja Geriatryczna – pod kierunkiem Prof. dr hab.n.med Jan Szewieczek (2012-2015), Badacz

Prowadzenie kursów

 • Kursy specjalizacyjne dla lekarzy min. Wprowadzenie do specjalizacji
  w rehabilitacji medycznej, Problemy onkologiczne w rehabilitacji
 • Ergonomia pracy pielęgniarki
 • Kurs DoboMed Basic, Katowice 2015
 • Fizjoterapia u pacjentów z bliznami po leczeniu onkologicznym, Ustroń 2016

Organizacja konferencji

 • Współorganizator konferencji: I Dzień Doktoranta – post grad day, Sosnowiec 2016
 • Współorganizator konferencji: Śląskiej Konferencji Medyczno- Prawnej, Katowice, 2015
 • Współorganizator konferencji: Interdyscyplinarne Zimowe Spotkania Rehabilitacji Kompleksowej, Katowice 12-14. 12.2014
 • Współorganizator konferencji: Śląskiej Konferencji Medyczno- Prawnej, Katowice, 25.04.2014
 • Współorganizator konferencji: XIV Sympozjum naukowo – szkoleniowe

Organizacja szkoleń

 • Szkolenia dla Doktorantów (zarządzanie sobą w czasie, motywacja i automotywacja, wystąpienia publiczne, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem) – 2013, 2014, 2015

Nagrody i wyróżnienia

 • Stypendium doktoranckie w roku akademickim 2014, 2015, 2016, 2017
 • Stypendium Rektora w roku akademickim 2016
 • Nagroda III stopnia w zakresie działalności dydaktycznej – 2016
Jeśli twoje współczucie nie obejmuje ciebie – to znaczy, że jest niepełne.– Budda