fbpx
terapia wisceralna

Terapia wisceralno-somatyczna

Układ wisceralny

Problemy układu pokarmowego, są jednostkami chorobowymi, do których należy podchodzić interdyscyplinarnie. Poza leczeniem prokinetycznym, antybiotykoterapią, probiotykoterapią, fitoterapią, dietoterapią i pracą ze stresem, warto zauważyć ten problem z jeszcze innej strony uderzyć jeszcze z innej strony.

Układ wisceralny obejmuje narządy wewnętrzne wraz z otaczającymi je strukturami łącznotkankowymi oraz nerwami, naczyniami krwionośnymi i limfatycznymi. Połączenia pomiędzy narządami umożliwiają ruch narządów względem siebie. Jest to zjawisko związane z ruchomością wisceralną.

Ruchy narządowe można podzielić na:

 • zewnątrzpochodne (mobilność), na które wpływa oddech, postawa ciała czy odpowiednie ciśnienie,
 • wewnątrzpochodne (motylność) – przetrwałe ruchy embriologiczne (związane ze zmianą pozycji narządów w trakcie rozwoju zarodkowego).

Restrykcje (napięcia, zwłóknienia, densyfikacje itp.) w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego mogą ograniczać ruchomość wisceralną, a w konsekwencji zaburzać funkcje i ruch płynów ustrojowych.

Z drugiej strony restrykcje w obrębie trzewi (blizny, zrosty, zmiana ciśnienia) mogą wywoływać napięcia w częściach układu mieśniowo-szkieletowego.

Na zmiany napięciowe mobilności (motylności) trzewnej danego narządu ma wpływ:

 • oddech (wzorzec oddechowy)
 • ciśnienie (w komorach ciśnieniowych naszego ciała)
 • postawa ciała

W konsekwencji może to powodować takie dolegliwości jak:

 • wzdęcia oraz rozlane bóle brzucha – jelito cienkie
 • biegunka i prawostronny stan zapalnym okrężnicy – wstępnica
 • zaparcia i lewostronny stan zapalny okrężnicy – zstępnica
 • zapalenie żołądka, przepuklina rozworu przełykowego, uczucie pełności po posiłku i nudności – żołądek
 • uczucie zgagi, bóle po posiłkach i oznaki dysfunkcji trzustki – dwunastnica

Układ nerwowy, a problemy trzewne

Problemy trzewne za pośrednictwem układu nerwowego mogą wywoływać dolegliwości w odległych obszarach ciała np. w barku lub szyi. I odwrotnie – dysfunkcje somatyczne odbiją się na naszych trzewiach.

Badacze są zgodni że patologie trzewne ze względu na wiscero-somatyczną aktywność odruchową, objawiają się w postaci dysfunkcji somatycznych.

Przykładowo jelito cienkie, unerwione z odcinka Th9- Th12, daje objawy na tym poziomie kręgosłupa w postaci:

 • napięcia przynależnych grup mięśniowych i zablokowania segmentu na danym poziomie
 • różnice w poziomie aktywności wazomotorycznej i większa aktywność gruczołów potowych
 • wrażliwości na dotyk w obrębie tkanki unerwionej z danego poziomu

Odwrotny odruch somato-wisceralny nie jest udowodniony w badaniach jednak w praktyce zauważa się takie reakcje.