fbpx

Joanna Frąckiewicz

FIZJOTERAPEUTKA, NATUROTERAPEUTKA, TERAPEUTKA MANUALNA, PEDAGOG, TERAPEUTKA PRACY Z CIAŁEM I ROZWOJU OSOBISTEGO.

 • Mikrokinezyterapia
 • Czaszkowo-krzyżowa
 • Praca z ciałem

Od 2009 roku nauczyciel akademicki na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.W swojej praktyce fizjoterapeutycznej patrzy na ciało człowieka, jego umysł i emocje jak na nierozerwalną całość.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu z licznych kursów, warsztatów i konferencji łączy wiele technik zaczerpniętych z różnych systemów terapeutycznych łączy medycynę konwencjonalną z medycyną niekonwencjonalną, stale rozwijającą się fizjoterapie z terapiami przez ciało, pasjonuje się i zgłębia nowoczesne nurty psychologiczne, neurofizjologiczne i mechanobiologie.

W 2013 roku uzyskała kwalifikacje terapeuty Terapii Czaszkowo-Krzyżowej. To właśnie terapia czaszkowo-krzyżowa okazała się dla niej leczeniem uwzględniającym aspekty fizyczne, emocjonalne, psychologiczne i duchowe. Dostrzegła, że delikatne i nieinwazyjne podejście do pacjentów wzmacnia ich i przywraca zaufanie do zarządzania własnymi zasobami zdrowia. Zasady tej terapii pogłębiły jej szacunek, pasje i pokorę to tej potężnej metody leczenia. Nieustannie szkoli się u najlepszych terapeutów na świecie.

Oprócz swoich kwalifikacji z osteopatii czaszkowej posiada również dyplomy w zakresie innych terapii. Łączy terapie mięśniowo-powięziowo-trzewną, medycynę manualną z osteopatyczną pracą na zaburzeniach psychosomatycznych, pomaga uwolnić bariery w ciele i wyciszyć mechanizmy obronne powstałe na skutek psychogennych napięć lub przebytych traum. Wykorzystując terapie przez ciało wzbogaca sesje o koncepcje pracy zaczerpnięte m.in. Z metody A. Lowena S. Porgesa, P.A. Levine, D. Berceliego, D.R. Hawkinsa lub Joy Manne oraz wielu innych którzy zauważyli nierozerwalna więź pomiędzy ciałem i umysłem.

Nieustannie poszukuje takich rozwiązań terapeutycznych które poprawiaja jakość życia, bazują nie tylko na eliminowaniu symptomów ale na znalezieniu  ich przyczyn. Stosując różne formy terapii przez ciało zauważyła, że ciało jest nośnikiem naszych osobistych historii osobowości i stanów emocjonalnych. Dzięki pracy z ciałem odbywa się przemiana na poziomie psychiki, proces wewnętrznej integracji i uzdrowienia. Ciało odzwierciedla zatrzymane procesy psychologiczne, zatem poprzez pracę z ciałem istnieje możliwość rozwoju wrażliwości czuciowej, odbudowania odczytywania symptomów jakie nam daje ciało oraz włączenia ciała w obszar świadomości. To z kolei prowadzi do wewnętrznej integracji i poszerzenia możliwości samoregulacji, zaspokajania potrzeb i utrzymania równowagi w ciągle zmieniających się warunkach. Dlatego jej działania wspomagają procesy leczenia lub je integrują.

Swoje doświadczenia budowała uczestnicząc we własnym wieloletnim procesie psychoterapii, warsztatach rozwojowych, treningach interpersonalnych i warsztatach pracy z ciałem.

Mama dwójki dzieci. Rodzicielstwo bliskości uczy ją na codzień budowania relacji opartej na dialogu, wsparciu i uważności na potrzeby drugiego człowieka. Dzieci uczą nas doświadczać codziennej radości i bezwarunkowej miłości, mocno osądzając w tu i teraz.

Wykształcenie

2014 – 2018
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Studia podyplomowe, Specjalizacja z Fizjoterapii

2012 – 2019
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wydział Nauk o Zdrowiu,  Studia Doktoranckie,
wiceprzewodnicząca Samorządu Doktorantów SUM w Katowicach

2009 – 2010
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
Studia podyplomowe, kierunek: Pedagogika kwalifikacyjna

2007 – 2009
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
Wydział Fizjoterapii, kierunek: Fizjoterapia
studia II stopnia – magisterskie

2004 – 2007
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wydział Opieki Zdrowotnej (obecnie Nauk o Zdrowiu), kierunek: Fizjoterapia
studia I stopnia – licencjackie

Doświadczenie zawodowe

2009 – teraz
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 GCM, Katowice
Fizjoterapeuta – mł. asystent Oddział Rehabilitacji, Kardiologii

2009 – teraz
Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
Katedra i Klinika Rehabilitacji SUM w Katowicach, wykładowca kliniczny ze studentami fizjoterapii, pielęgniarstwa, wydziałów lekarskich oraz ze studentami anglojęzycznymi Electives program, programu Sokrates-Erasmus Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Wydziałów Lekarskich Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

2008 – 2018
Górnośląski Ośrodek Kardiologii, Katowice
Koordynator Badań / Badacz  w programie badawczym – ART
(Arterial Revascularsation Trial) dla Kliniki Kardiochirurgii SUM i Oxford Clinical Trials Research Unit (OCTRU)

2013 – 2017
Wiceprzewodnicząca Samorządu Doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Członek Rady Wydziału WNoZ oraz Senatu SUM)

2009 – 2012
NZOZ Revital System Medyczny, Katowice
Fizjoterapeuta

Kursy / warsztaty

 • Specjalistyczny Międzynarodowy Kurs Funkcjonalnej Terapii Manualnej połączonej z ruchem – metoda Briana Mulligana – 3 części /A+B+C/
 • Kurs Pinoterapii wg. dr Skłodowskiego
 • Kurs Igłoterapii wg. dr Składowskiego (Suche Igłowanie)
 • Kurs Osteopatyczne podejście do zaburzeń psychosomatycznych I i II
 • Kurs Terapii Cranio-Sacralnej (osteopatia czaszkowa) I,II,III,IV,V,VI
 • Kurs Integracji Somatyczno-Wisceralnej
 • Kurs Zniekształcenia statyczne u dzieci i młodzieży
 • Kurs FDM – Fascial Distortion Model, I, II, III
 • Kurs rehabilitacji osób po udarze metodą Bobath – I,II
 • Kurs PNF Basic
 • Kurs DoboMed
 • Kurs Anatomy Trains I, II
 • Kurs Masażu I stopnia z Odnową Biologiczną
 • TRE® (Trauma Releasing Exercises) I,II,III,IV
 • Neurac: Nowa propozycja w zakresie terapii niespecyficznych dolegliwości bólowych kręgosłupa
 • Wybrane metody specjalne w kinezyterapii wspomagane systemem trakcji w ruchu w terapii zespołów bólowych kręgosłupa
 • Rehabilitacja kardiologiczna i prewencja chorób układu krążenia. Diagnostyka funkcjonalna w rehabilitacji
 • Terapia odruchowa w holistycznym usprawnianiu człowieka (klawiterapia)
 • System ośmiornic a strefy Jarricot- praktyczne ćwiczenia palpacji oraz uruchamiania odruchów normalizujących funkcję organizmu
 • Metoda mistrza Tunga – bardzo skuteczny system akupunktury. Sprawdzone kompilacje metody z technikami pinoterapii w wybranych jednostkach chorobowych
 • Kurs Motywacji i automotywacji
 • Kurs Zarządzania sobą w czasie
 • Kurs Autoprezentacji
 • Kurs Radzenia sobie ze stresem
 • Nauczanie metodą symulacji medycznej
 • Finansowanie Nauki i ochrona własności intelektualnej

Dodatkowe kwalifikacje

Członek zespołów badawczych

 • Wpływ leczenia zachowawczego (kinezyterapii i gorsetowania) dzieci i młodzieży ze skoliozą idiopatyczną ma morfologię tułowia oraz czynność układu oddechowego i wydolność wysiłkową – pod kierunkiem doc. dr hab. Jacek Durmała SUM (2013-2017), Badacz
 • Projekt wdrożenia skali POSAS (ocena blizn pooperacyjnych) w warunkach polskich – pod kierunkiem doc. dr hab. Jacek Durmała SUM (2014-2015), Badacz
 • Porównywanie parametrów czasoprzestrzennych chodu przodem i tyłem – analiza na zdrowej populacji osób – pod kierunkiem doc. dr hab. Jacek Durmała SUM(2014-2015), badacz
 • Zamknięcie uszka lewego (Left Atrial Appendage Occlussion Study III (LAAOS III), population Health Research Institute Hamilton Health Sciences/Mc Master University – pod kierunkiem Prof. dr hab.n.med Marek Jasiński SUM (2015-2016), Koordynator kliniczny, Badacz
 • Arterial Revascularsation Trial dla Kliniki Kardiochirurgii SUM i Oxford Clinical Trials Research Unit (OCTRU) – pod kierunkiem Prof. dr hab.n.med Marek Jasiński SUM (2008-2018), Koordynator kliniczny, Badacz
 • Rehabilitacja Geriatryczna – pod kierunkiem Prof. dr hab.n.med Jan Szewieczek (2012-2015), Badacz

Prowadzenie kursów

 • Kursy specjalizacyjne dla lekarzy min. Wprowadzenie do specjalizacji
  w rehabilitacji medycznej, Problemy onkologiczne w rehabilitacji
 • Ergonomia pracy pielęgniarki
 • Kurs DoboMed Basic, Katowice 2015
 • Fizjoterapia u pacjentów z bliznami po leczeniu onkologicznym, Ustroń 2016

Organizacja konferencji

 • Współorganizator konferencji: I Dzień Doktoranta – post grad day, Sosnowiec 2016
 • Współorganizator konferencji: Śląskiej Konferencji Medyczno- Prawnej, Katowice, 2015
 • Współorganizator konferencji: Interdyscyplinarne Zimowe Spotkania Rehabilitacji Kompleksowej, Katowice 12-14. 12.2014
 • Współorganizator konferencji: Śląskiej Konferencji Medyczno- Prawnej, Katowice, 25.04.2014
 • Współorganizator konferencji: XIV Sympozjum naukowo – szkoleniowe

Organizacja szkoleń

 • Szkolenia dla Doktorantów (zarządzanie sobą w czasie, motywacja i automotywacja, wystąpienia publiczne, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem) – 2013, 2014, 2015

Nagrody i wyróżnienia

 • Stypendium doktoranckie w roku akademickim 2014, 2015, 2016, 2017
 • Stypendium Rektora w roku akademickim 2016
 • Nagroda III stopnia w zakresie działalności dydaktycznej – 2016

Autorskie szkolenia

 • Psychogenne napięcia w ciele – warsztaty praktyczne
 • Neuroświadomość, neuroświadomy – budowanie świadomości przez ciało
 • Stres Off – zredukuj napięcia
 • Emocje w ciele, ciało w emocjach
 • Spokojny rodzic, spokojne dziecko – przez ciało do równowagi w rodzinie
 • Cranial workshop – podstawy pracy z czaszką
 • Komplementarna terapia blizn
 • Psychogenne napięcia w ciele – metody terapeutyczne i autoterapia
 • Zintegrowane techniki strukturalne w terapii skolioz
Jeśli twoje współczucie nie obejmuje ciebie – to znaczy, że jest niepełne.– Budda