fbpx
terapia wisceralna

Brzuch – ruch i emocje

Biodynamiczne podejście do narządów jamy brzusznej oraz mnogości ich funkcji

W terapii wisceralnej bardzo ważnym aspektem jest również znajomość powstawania narządów. Ich powstanie embriologiczne oraz jak to tworzy schemat ruchliwości i mobilności narządów. Embriologia otrzewnej i krezki jako złożona siatka tkanek łącznych, która wspiera narządy jamy brzusznej i prowadzi nerwy autonomiczne oraz naczynia krwionośne.

Oraz poszukiwanie w ciele odpowiedzi na następujące pytania:

  • W jaki sposób połączenie pępowinowe zaprogramowane podczas ciąży stanowi podstawę naszego „emocjonalnego radaru” w późniejszym życiu. Relacyjna linia środkowa.
  • Jak rozregulowanie  emocjonalne ma wpływ na trzewny system nerwowy?
  • Dlaczego regulacja autonomicznego układu nerwowego jest konieczna do integracji procesów fizjologicznych oraz w kontekście zaangażowania społecznego?
  • W jaki sposób zrosty na powięzi brzusznej wpływają na nasze ciało?
  • Skąd i dlaczego odczuwamy ból trzewny?

Efektem terapii jest zależność. Oś jelita – mózg – układ odpornościowy.
Zobacz wpis na blogu Odporność, a układ nerwowy

Biodynamiczna Terapia Czaszkowo-Krzyżowa jest najbardziej skuteczna w zapewnianiu trwałej ulgi osobom, których stan zdrowia można określić jako wyniszczony i niepokojący dzięki przywróceniu w organizmie naturalnych zasobów darzących do homeostazy.