fbpx
Medycyna psychosomatyczna

Praca z traumą i PTDS

Zespół stresu pourazowego (PTSD, ang. Posttraumatic Stress Disorder) to schorzenie będące następstwem przerażającego, zagrażającego życiu wydarzenia fizycznego lub psychicznego.

PTSD (czyli zespół stresu pourazowego) może pojawić się po wydarzeniu, które miało miejsce życiu osoby lub jednej z bliskich mu osób, lub którego dana osoba była świadkiem.

Sytuacje które mogą wywołać zespół stresu pourazowego:

 • poważne wypadki np. komunikacyjne
 • katastrofy (trzęsienie ziemi, powódź),
 • tragedie spowodowane przez człowieka (np. atak terrorystyczny),
 • bycie ofiarą ataku lub przemocy fizycznej (napadu, tortur, porwania, itp.),
 • molestowanie lub napaść seksualna,
 • przemoc psychiczna,
 • zaniedbanie

I wiele innych „zwykłych” zdarzeń może zapisać się w ciele w postaci traumy.

Jakie są objawy PTSD?

Osoba która styka się z sytuacją, która przypomina o traumatycznym wydarzeniu, może ją na nowo przeżywać w wspomnieniach występujących w ciągu dnia (tzw. flashbacks) a także w koszmarach nocnych.

Może również doświadczać niektórych lub wszystkich poniższych objawów:

 • odrętwienie fizyczne i emocjonalne,
 • unikanie kontaktów z innymi ludźmi, izolowanie się od otoczenia – w tym również od osób najbliższych,
 • brak zdolności odczuwania przyjemności,
 • nadmierna pobudliwość, stałe podenerwowanie, łatwe irytowanie się,
 • uczucie lęku, przygnębienia – mogą pojawiać się nawet myśli samobójcze,
 • problemy ze snem,
 • zaburzenia koncentracji, trudności w skupieniu uwagi,
 • zachowania charakterystyczne dla małych dzieci (np. moczenie się, ssanie kciuka).

Co ciekawe objawy mogą wystąpić od 10-30 lat po wydarzeniu i często trudno łączy się dane wydarzenie z objawami.

Cel terapii:

Aby uzyskać dostęp do emocji i traum, stosujemy mieszankę różnych technik terapeutycznych, aby zwiększyć dostęp do emocji poprzez świadomość ciała.

Konkretnymi celem naszych terapeutów w ramach komplementarnej terapii jest złagodzenie dolegliwości fizycznych, aby można było wykorzystać zasoby poznawcze i emocjonalne wspomagając m.in. psychoterapię.

Psychoterapeuci stwierdzili, że dostęp do emocji poprzez świadomość ciała, korzystnie wpływa na proces terapeutyczny, potwierdzając to w licznych publikacjach.

Zobacz również artykuł

Zespół stresu pourazowego (PTSD)