fbpx

Fizjoterapia i rehabilitacja

Czym zajmuje się fizjoterapia?

Fizjoterapia to dział współczesnej medycyny klinicznej wykorzystujący do leczenia, rehabilitacji i profilaktyki różne formy energii (np. cieplną, elektryczną itp.)

Fizjoterapia (ang. physical therapy, physiotherapy, PT) – usługi świadczone przez fizjoterapeutów osobom i populacjom w celu rozwijania, utrzymywania i przywracania ich maksymalnej sprawności oraz poprawy funkcjonowania przez całe życie.

Fizjoterapia może być samodzielną metodą leczenia lub stanowić uzupełnienie farmakoterapii i leczenia operacyjnego oraz podstawę rehabilitacji i profilaktyki. Innymi słowy fizjoterapia oznacza nieswoiste leczenie przy pomocy bodźców, mające na celu przywrócenie stanu równowagi.

Metody stosowane w fizjoterapii zaliczane są do tzw. naturalnych metod leczniczych z dwóch powodów: działają na naturalne, czyli fizjologiczne mechanizmy homeostazy oraz stanowią naturalny składnik środowiska zewnętrznego

Wśród metod fizjoterapeutycznych możemy wyróżnić:

 • balneoterapię,
 • hydroterapię,
 • termoterapię,
 • masaż leczniczy,
 • kinezyterapię,
 • klimatoterapię,
 • ultrasonoterapię,
 • światłolecznictwo,
 • elektroterapię,
 • magnetoterapię,
 • aerozoloterapię,
 • leczenie uzdrowiskowe.

W nowoczesnej fizjoterapii kluczem do sukcesu jest całościowe podejście do pacjenta. Oznacza to, że patrzymy na ciało człowieka, jego umysł i emocje jak na nierozerwalną całość.

Zestaw terapii koncentruje się na analizie współzależności, a nie na pojedynczym elemencie ciała. Podstawą do zastosowania odpowiednich technik jest wnikliwa diagnoza pacjenta. Składa się ona z wielu poziomów zaczerpniętych z różnych systemów terapeutycznych.

Na czym polega fizjoterapia?

Rozmaite dolegliwości (ból, drętwienie, ograniczenie ruchomości itp.), mogą powstawać z dala od miejsca, w którym ujawnia się dysfunkcja (np. czynnościowa zmiana stanu tkanek stawu biodrowego będzie powodować ból głowy itp.).

Terapia skupia się na zarówno na mobilizacji stawów, tkanek miękkich (skóry, mięśni, powięzi, ścięgien, więzadeł), manipulacjach, ale również na manualnej pracy na narządach wewnętrznych lub zmianie we wzorcu oddechowym.

Dzięki szerokiemu spojrzeniu na mechanizm powstawania choroby(patogenezę), a także możliwości oddziaływania odruchowego, holistyczna terapia manualna znajduje zastosowanie w leczeniu zaburzeń identyfikowanych w wielu dziedzinach medycyny takich jak ortopedia, stomatologia, gastroenterologia, ginekologia itp.